ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  Ujhelyi Balázs ev. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.getbrand.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.getbrand.hu weboldalon keresztül történik.

Szolgáltató adatai:

 • Név: Ujhelyi Balázs ev.
 • Székhely: 8200 Veszprém, Batthyány L. u. 21/d
 • Fióktelep és levelezési cím: 8200 Veszprém, Batthyány L. u. 21/d
 • Ügyfélszolgálat: H-P 10:00-18:00
 • Telefonszám: +36 (30) 854 5954
 • Email cím: info@getbrand.hu
 • Nyilvántartási szám: 52492246
 • Adószám: 68957672-1-39
 • Bankszámla száma: 18100002-00164250-11010016

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 5 (öt) évig megőrzi.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Panaszügyintézés:

 • Postacím: 8200 Veszprém, Batthyány L. u. 21/d
 • Telefon: +36 (30) 854 5954
 • E-mail: info@getbrand.hu
 • Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton
 • Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon: 10:00-18:00

REGISZTRÁCIÓ

A weboldal főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

A Szolgáltató a regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. tv. („Info.tv.”) rendelkezései alapján kezeli.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

MEGRENDELÉS

Megrendelés – általános rendelkezések

A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéséhez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. A getbrand.hu online webáruházban feltétele a felhasználó regisztrációja. Ne maradj le semmiről, iratkozz fel a hírlevelünkre vagy a regisztrációkor jelöld be a hírlevél feliratkozást! A regisztráció elsődleges célja a vásárlás egyszerűbbé tétele, az áruház kényelmi szolgáltatásainak és egyedi ajánlatainak igénybe vétele. A megadott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, személyiségi adataidat tiszteletben tartjuk! Az áruházban a bejelentkezést követően van lehetőség megrendelés leadására. Bejelentkezés után a felhasználó megtekintheti és módosíthatja az adatlapján található információkat.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. A megrendelés visszaigazolása nem jelenti, hogy a megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. Főként leértékelt, kifutó termékeknél előfordulhat, hogy a megrendelt termék hiányos vagy sérült, ezért az nem értékesíthető. Ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról
Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az Ujhelyi Balázs ev. (8200 Veszprém, Batthyány L. u. 21/d) adatkezelő által a getbrand.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: 

 • Számlázási adatok
  • Vezeték és keresztnév
  • Cégnév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Cím (országkód, irányítószám, település, utca, házszám)
 • Szállítási adatok
  • Vezeték és keresztnév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Cím (országkód, irányítószám, település, utca, házszám)
 • Kosáradatok
  • Teljes ár
  • Megvásárolt termékek listája (ár, darabszám)
  • Kedvezmény mértéke
  • Szállítási és fizetési mód költsége

Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

TERMÉKINFORMÁCIÓ

A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a fotók műteremben vaku megvilágítással készültek. Mintás anyagoknál előfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotón. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek kizárólag az adatlapon szereplő méretben rendelhetőek meg. A getbrand.hu mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek módjai a termékleírások illetve a termékről készült fényképek, név, cikkszám, ár a készleten lévő színvariációk, méretek és a termék anyagának összetétele.

ÁRAK

A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

Az esetleges szállítási költség a megrendelőt terheli,ami a számlázáskor a kiválasztott termék(ek) mellett szállítási költségként szerepel.

A futárszolgálat az országon belül 1290 Ft (bruttó), amennyiben az adott megrendelést utánvéttel kívánják fizetni 400 Ft (bruttó) utánvét díjat számolunk fel.

Amennyiben az adott megrendelés bruttó értéke eléri a 25.000 Ft-ot, a szállítás az ország egész területére díjmentes.

A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Egy megrendelés alkalmával nincs megszabva,hogy mennyi termék rendelhető meg.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelõen teljesítjük. Ha a megrendelt áru a raktárkészletünkben nem áll rendelkezésre, akkor e-mailben,vagy telefonon 7 napon belül értesítjük és megadjuk, hogy milyen határidõvel tudjuk a kiszállítást teljesíteni.
Ha több árut rendel, és közülük vannak olyan termékek, melyek ideiglegesen nem állnak rendelkezésre raktárkészletünkön, akkor minden esetben felhívjuk és megbeszéljük a kiszállítás menetét.

SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS

A termék(ek) kiszállítását a GLS Hungary futárszolgálat végzi, a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 3 munkanapon belül. A Szolgáltató a GLS Hungary futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal. A GLS Hungary futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t ( 8:00-17:00 óráig ), ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. A GLS Hungary futárszolgálat kézbesítője az Ügyfél által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni.

A megrendelt termék(ek) lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem előre történt, a vételárat és az esetleges szállítási díjat, illetve utánvételi díjat a számla ellenében a futárszolgálat kézbesítőjének, készpénzben kell megfizetni. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, a futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet ad vagy vesz fel.

A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: futárszolgálat) igénybevételével szállítja ki az Ügyfél részére, az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre. Amennyiben az adott megrendelés bruttó értéke eléri a 25.000 Ft-ot, a szállítás az ország egész területére díjmentes.
A szállítási idő az Akciók ideje alatt akár 6-8 munkanap is lehet! A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli. Ebben az esetben a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül, és azt az Ügyfél által a megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően köteles az Ügyfél megfizetni. A szállítási díj az ország egész területére egységesen bruttó 1290 Ft, illetve utánvét esetén bruttó 1690 Ft.

PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

A getbrand.hu-n megtalálható és minden itt vásárolt termékére 100 % pénzvisszafizetési garanciát ad. Biztosak vagyunk abban, hogy elégedett lesz ezért minden termékünkre 100%-os, azonnali pénzvisszafizetési garanciát vállalunk a kézhezvételt követő 3 napban. Ha bármilyen okból elégedetlen,jelezze ügyfélszolgálatunknak, mi 3 napig kérdés nélkül visszaadjuk a teljes vételárat.Mit tegyen ha érvényesíttetni szeretné a 100 % pénzvisszafizetési garanciát? Az átvételt követő 3 munkanapon belül hívja ügyfélszolgálatunkat vagy írjon e-mailt az info@getbrand.hu e-mail címre , ahol egyeztetni tud a pénzvisszafizetés lehetőségéről. Amennyiben élni szeretne a pénzvisszafizetési garanciával, eredeti csomagolásban és címkével küldje vissza, a nem használt terméket (eket) saját költségén postacímünkre. Mi a termék ellenértékét 14 munkanapon belül a megadott bankszámlaszámra átutaljuk a teljes vételárat a szállítási költség nélkül. A termékek postai úton történő visszaküldésénél, kérjük ne ajánlott, vagy utánvétes formában adják fel a csomagot, mert tapasztalataink szerint az ajánlott küldeményeknél csak a szelvényt kézbesítik,a csomagot nem, és nem áll módunkban a postára menni a csomagért!
Posta címünk: 8200 Veszprém, Batthyány L. u. 21/d

A visszaküldéshez javasoljuk, hogy az általunk is szerződött GLS futárszolgálatot használják, mivel ez a legmegbízhatóbb, és leggyorsabb módja, hogy visszaérkezzenek a küldemények. A Gls futárszolgálat elérhetőségeiről, és a feladással kapcsolatosan itt tájékozódhat: www.gls-group.eu/HU/hu/home

PANASZKEZELÉS

Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím: 8200 Veszprém, Batthyány L. utca 21/d. , vagy info@getbrand.hu érhető el a Szolgáltató.

Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a panaszokat.

A Szolgáltató az Ügyfél által tett panaszokra azok beérkezését követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Veszprém Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Veszprém Megyei Békéltető Testület székhelye:

 • Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
 • Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)
 • Fax: +36-88-412-150
 • E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
 • Web: www.bekeltetesveszprem.hu

FELELŐSSÉG

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

SZERZŐI JOGOK

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.